Mācību maksa

Earth 2

Izmaksu pozīcijas un izmaksu apmērs.

  • Reģistrēšanās maksa EUR 100,00
Uzņemot audzēkni, un turpmāk reizi mācību gadā. Šis maksājuma t.sk. tiek izmantots nodarbību materiālās bāzes (papīrs, līmes, krāsas, filci, dzija u.t.t.), rotaļlietu bāzes un grupiņu bibliotēkas atjaunošanai, kā arī citiem uzlabojumiem (piemēram, āra rotaļu inventāra labošanai/atjaunošanai, gultas veļas u.t.t. atjaunošanai, specifiskā materiāla pasūtīšanai (M.Montessori materiāls, gaismas lampas, organiskā stikla izstrādājumi)
  • Mācību maksa EUR 460,00
VM = MM-PL, kur:
  • VM – vecāka maksa;
  • MM – norādītā mācību maksa;
  • PL –tās pašvaldības, kurā bērns deklarēts, līdzfinansējums.
Mācību maksā iekļauts – pirmsskolas programmas apguve visas dienas garumā, 2x/nedēļā mūzikas nodarbības un gatavošanās svētkiem, fiziskās aktivitātes katru dienu, individuāla pieeja, darbs ar M.Montessori materiāliem tematiskajos centros. Mācību programma tiek īstenota latviešu valodā, bet ikdienas komunikācija latviešu un krievu valodās, savukārt rīta aplīšos pedagogi integrē pantiņus, dziesmas un frāzes arī angļu valodā.
  • Ēdināšanas maksa EUR 4,70/dienā
Maksā ietvertas brokastis, pusdienas un launadziņš. Ēdināšanas maksa netiek aprēķināta par neapmeklētajām dienām.
  • Dienas maksa EUR 25,00
Maksā ietverta ēdināšana 3 reizes dienā. Dienu apmeklējumu praktizējam pārsvarā vasarā, kad pie mums nāk bērniņi no pašvaldību b/d tajos mēnešos, kad pašvaldību b/d nestrādā.