Bērnudārza vide un
mācību metodes

Earth 2
 • Vecāko bērniņu grupiņā ir pieejami daudzveidīgi kluči un konstruktori, jo darbošanās ar tiem veicina eksakto domāšanu, liek izdomāt, lai panāktu vēlamo rezultātu, un tā ir lieliska spēle, lai veidotu pirmās komandas darba un sadarbības iemaņas. Mācīšanās notiek rotaļājoties;

 • Bērni un skolotāji sadarbojas – bērni palīdz praktiskajos darbos (rūpes par telpaugiem, galdu servēšana, savu darbiņu sakārtošana u.tml.), jo izdarot patstāvīgi nostiprinās pašapziņas sajūta;
WhatsApp Image 2022 06 09 at 10.13.39 AM
 • Tematiskajos centros ir daudzveidīgs dabas materiālu klāsts, un liela daļa didaktisko un uzskates materiālu ir skolotāju pašu gatavoti;
 • Brīvo rotaļu laikā, vai pošoties uz diendusu tiek atskaņota klasiskā mūzika, jo pamatojoties uz zinātnisko pētījumu atziņām, tas uzlabo bērnu atmiņu un smadzeņu darbību kopumā;

 • Vecāko bērnu grupās valda multikulturāla vide un draudzīgi sadzīvo 2-3 valodas (latviešu, angļu un krievu);

 • Bērnudārzā ir pieejami arī papildus pulciņi; Skatīt šeit >
mazapupa
 • Grupiņas ir iekārtotas mājīgi un pārdomāti, tajās tiek uzturēta kārtība, JO estētiska vide ietekmē bērniņa gaumes veidošanos un emocionālo komfortu;

 • Telpas ir plašas un gaišas – 65 līdz 120 m2. Katrā filiālē ir atsevišķa ēdam telpa un atsevišķa, plaša telpa kultūras pasākumu organizēšanai, ir arī logopēda kabinets, JO bērniņi pie mums pavada lielāko dienas daļu, un, gan emocionālajai, gan fiziskajai labsajūtai ir nepieciešama brīvas pārvietošanās un vides maiņas iespēja, telpu vēdināšanas iespēja, dažādība, kā arī plašums;

 • Grupiņu telpas ir sadalītas tematiskajos centros, JO strukturēta vide bērnam ļauj vieglāk saprast lietu kārtību, un patstāvīgi tajā darboties;
bernudarzs
 • Mācību procesā tiek izmantotas gan klasiskās pedagoģijas metodes, gan arī iedvesmojamies no alternatīvajām pedagoģijas metodēm, piemēram, jaunāko bērniņu grupiņās plaši un daudzveidīgi tiek pielietoti M.Montessori praktisko nodarbību materiāli – šķirošana, pārbēršana, grupēšana, pārliešana utt, jo mācību process ir nebeidzams eksperiments un līdz pareizajai atbildei var nokļūt dažādos veidos;

 • Papildus pirmsskolas programmā ietvertajām nodarbībām, regulāri tiek organizētas projektu nedēļas, aicināti ciemiņi, kā arī paši dodamies ekskursijās, jo mūsdienu bērni ir ļoti aktīvi un atvērti – viņiem interesē arī tas, kas notiek „aiz bērnudārza sienām”.
maza pupa