Programma

Earth 2

Mazajā Pupā tiek īstenota licencēta mācību programma – kods 01011111. Pirmsskolas izglītības iestādes licences numurs Nr. V – 2603.

Mūsu bērnudārzā valda īpaši mājīga atmosfēra, jo pozitīva vide ir pamata nosacījums bērnu uztveres veicināšanai. Vide ir strukturēta un materiāli bagāta. Ik dienu bērni apgūst ko jaunu. Katru ikdienišķu situāciju talantīgs un pozitīvs skolotājs izmanto kā iespēju, lai netiešā un rotaļīgā veidā, bērnam sniegtu atbildi, vai palīdzētu nonākt līdz secinājumam. Skolotājs novēro, un atbalsta vajadzīgajā brīdī, vai savlaicīgi novērš kādu problēmsituāciju.

Bērnudārziņā ir izkoptas tradīcijas, kas tiek praktizētas visās vecuma grupiņās, tādējādi nodrošinot loģisku pēctecību bērnam pārejot uz citu vecuma grupiņu.

Jaunie kolēģi, uzsākot darbu Mazajā Pupā, tiek iepazīstināti un apmācīti ar ikdienas rotaļnodarbību norisi, rituāliem un niansēm, tādā veidā nodrošinot vienotu pieeju mācību procesam.

WhatsApp Image 2022 08 02 at 3.31.40 PM