Iesniedzamie dokumenti

Earth 2

Lai uzsāktu bērnudārza gaitas Mazajā Pupā, nepieciešami sekojoši dokumenti:

  • Vecāka iesniegums par bērniņa uzņemšanu;

  • Vecāka pases kopija;

  • Bērna medicīniskā karte (veidlapa u/26) un potēšanas pases kopija;

  • Izziņa no ģimenes ārsta par to, ka bērns ir vesels, nav saskares ar infekcijas slimniekiem, nav pedikulozes, un var apmeklēt bērnudārzu;

  • Bērniņa raksturojums brīvā formātā (svarīga informācija, kas bērnudārzam būtu jāzina attiecībā uz alerģijām, uzvedības īpatnībām, bailēm, lietām, kas īpaši interesē u.tml.).
hand businesswoman writing paper office 1