Privātuma politika

Earth 2

Datu apstrāde mazapupa.lv mājaslapā

Mazā pupa SIA informē, ka no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija. Personīgie dati tiks izmantoti ar maksimālu uzmanību un respektu. Mazā pupa SIA izmantos Jūsu personīgos datus, lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kā arī veiktu pakalpojumus.

Pārzinis, datu apstrādātājs, kas veic komerciālo paziņojumu izsūtīšanu:

Mazā pupa SIA, reģistrācijas Nr. 40103176141,
Pasta un juridiskā adrese: Kāvu iela 4 – 14, Rīga, LV-1015,
E-pasts: info@mazapupa.lv,
Tālrunis: 29376621, 29124090.

Mārketinga komunikācija.

Kļūstot par Mazā pupa SIA reģistrēto klientu, Jūs izsakiet brīvu piekrišanu personas datu apstrādei un piekrītiet saņemt informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu
Jūs interesēt.

Jūs varat jebkurā brīdī atteikties no šo komerciālo paziņojumu saņemšanas. Mazā pupa SIA
nekad nepieļaus Jūsu personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses.

Jūs jebkurā laikā varat izdzēst vai mainīt Mazā pupa SIA iesniegtos personīgos datus.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Saskaņā ar Eiropas vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) Jums ir tiesības piekļūt, labot un izņemt jūsu personas datus. Gadījumā, ja vēlaties: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus personas datus, radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Mazā pupa SIA pa e-pastu info@mazapupa.lv, vai zvanot pa tālruni 29376621, 29124090.

Glabāšanas termiņš

Jūsu ievadītie personas dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr Mazā pupa SIA nekonstatēs, ka tie vairs nav nepieciešami, vai arī Jūs izvēlēsieties atteikties no ziņām e-pastā.

Pielāgojumi un izmaiņas Privātuma politikā

Mazā pupa SIA ir tiesīgs grozīt Privātuma politiku. Šī Privātuma politika ir padarīta pieejama Mazā pupa SIA mājas lapā un tiek piemērota no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi datu aizsardzības uzraudzības iestādei, kas Eiropas savienības dalībvalstī Latvijā, kur notiks datu apstrāde, ir Datu Valsts inspekcija.